Настоящият документ е изработен с финансовата помощ на Европейския съюз.Отговорността за съдържанието на настоящият документ се носи единствено от  Агенция за регионално развитие и Бизнес център - Видин и при никакви обстоятелства не може да се разглежда, че той изразява възгледите на Европейския съюз.      


 
 

Проект Маркетинг на туристическа дестинация на цялата

 погранична област между България и Република Сърбия

 

 

                                                                          
                 
.

                            .

                      .

                       .                .

                          .

                .

                      .          .
 

                                             .

 

 

 

 

 

 

 

ПО ПРОГРАМА ФАР ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
БЪЛГАРИЯ И РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ

последна актуализация 18.01.2009 г.